Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN ÜRÜN

1.1 SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: Aziz Ahmedov – İngilizce Marketi
Adresi : Kocaeli/Türkiye
E-mail: info@ingilizcemarketi.com

1.2 ALICI: Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Üyelik Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen dijital içerik (“Ürün”) satın almıştır. Bu Sözleşme konusu Ürün; Platform’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Bu kapsamda Ürün, dijital içeriktir ve bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır.

İngilizceMarketi.com dijital içeriğine erişim satın alınan an itibariyle başlanacaktır. Satın alınan Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları “www.ingilizcemarketi.com” web sitesinde yer alan bilgilerde detaylı olarak belirtilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait İngilizceMarketi.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşmede ve Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3’te belirtilen, Ürünün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Üyelik Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürünün bedelini içerir fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; (i) Üyelik Sözleşmesi okuyarak onaylamasını, (ii) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, (iii) Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle satışı tamamlanan Ürün, ALICI’nın sisteme kaydetmiş olduğu e-posta adresine gönderilecek ve internet erişimine açılacaktır. Bu anda Ürün ALICI’ya teslim edilmiş olacaktır.

ALICI, bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürünün kullanıma açılmaması durumunda SATICInın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşmenin kurulması sırasında SATICI tarafından ALICI’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı ALICI’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Karışıklığa mahal vermemek adına; satın alma işlemi tamamlandıktan sonra İngilizceMarketi.com adresinden satın alınan dijital içerik, hemen erişime açılacaktır. Kariyer Planlama Aracı kapsamındaki dijital içerik kullanım hakkı ise satın aldığı tarihten itibaren ALICI’nın kullanımına açılacaktır.

MADDE 5: ALICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3’te belirtilen satın almış olduğu Ürünü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürünü satın alarak Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürünü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye ve Üyelik Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, Ürünü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.

MADDE 6: SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürünün belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

SATICI, Üyelik Sözleşmesi’ndeki mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında;

SATICI, Ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri İngilizceMarketi.com resmi web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI’lara duyurmakla yükümlüdür.

Dijital içerikler; yazılım geliştirme ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI’ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

SATICI yalnızca İngilizceMarketi.com platformunda Creator’ların satışa sundukları Ürün’ü ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/Kullanıcı’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün ALICI’nın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital ve basılı içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: ÜRÜNÜN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren üyelik sonlandırılana kadar geçerlidir. Sözleşme konusu Ürün, madde 1.3’te belirtildiği üzere dijital içeriktir. Ürün bedeli Promosyon Kuponları / İndirim Kodları ve benzeri isimlerle anılan iskontolu bedellerle değişiklik gösterebilir.

Ödeme banka kartınız veya kredi kartınız ile online tek ödeme ya da İyzico online taksit imkanlarımızdan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. (Bkz. Ödeme, Teslimat ve İade Politikası)

MADDE 8: CAYMA HAKKI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkanı sağlandığı anda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca cayma hakkınız bulunmamaktadır. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ürünün kullanılması, dijital içerik içeriğe erişim sağlanması hallerinden hangisi önce gerçekleşmiş olursa olsun, ifa gerçekleşmiş sayılacak ve cayma hakkı kullanılamayacaktır. Ürün, dijital içerikten oluşmaktadır. Kullanım başlamışsa cayma hakkına yahut iadeye konu edilemez. Cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda İngilizceMarketi.com platformundan satın alınan dijital içeriği kullanmak için Alıcı tarafından ödenen bedelin veya hizmet ücretinin Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilen ödeme yönteminin, gönderi aracın kullanılması şarttır. (Bkz. Ödeme, Teslimat ve İade Politikası)

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER – KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

Üyeler’in kişisel verileri önemlidir. Bu kapsamda, “Üyeler”in kişisel verileri “Gizli Bilgi” olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca, veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatma metinleri “Üyeler”e sunulmaktadır. Detaylı bilgi Gizlilik Sözleşmesi’nde ilgili aydınlatma metinleri yer almaktadır.

Üyeler, Platform ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Üyeler, Platform adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Platform tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Platformun belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu maddedeki Yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Platform menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda Platform yetkililerini derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği yetkililere vermeyi ve tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak Platform tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

Üyelerin burada yazılı yada Platform tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde,

– Üyelerin yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde,

– Üyelerin yararlandığı Hizmetlere ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcıları ile olan ticari ilişkisinin sona ermesi veya Hizmet ve servislerin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde,

– Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca,

– Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Platforma erişim imkanının ortadan kalkması halinde,

– Kendi takdirine bağlı olarak; Platform yayınını askıya alabilir, son verebilir.

Üyelik Sözleşmesi, işbu koşullara uygun olarak üyeler ve/veya Platform tarafından fesh edilmedikçe ve fesh edilene kadar geçerlidir. Hizmetlerimizi artık kullanmak istemediğinizi veya Platformu kullanmayı bıraktığınızda, yazılı olarak bildirerek, işbu koşulları istediğiniz zaman fesh edebilirsiniz Geçerliliği doğası gereği devam eden ve varlığını sürdüren hükümler, işbu koşulların herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından nihai olarak tahkim ile çözülecektir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir.