İngilizce Eğitiminde Dijital İçerik (Materyal) Kullanımı

İngilizce eğitiminde dijital içerik kullanımı

İçinde yaşadığımız dijital çağda basılı kitap ve materyallerin yanı sıra dijital içeriklerin kullanımı da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu dijital öğrenme içerikleri hem akıllı cihazlarda (telefon, tablet, bilgisayar, tahta, vs.) hem de istenirse çıktı alınarak kullanılabilir. Bu materyalleri kullanmanın temel amacı öğrencilerin farklı öğrenme stillerini dikkate alarak kalıcı öğrenmeyi sağlayacak ortam ve fırsat yaratmaktır. Dijital içeriklerde kullanılan web 2.0 araçları ile üretilen öğrenme materyalleri, dokümanlar, görseller, ses ve video ekleri öğrenme ortamını öğrenci için daha keyifli bir hale getirmekte ve akademik başarının da artmasını sağlamaktadır.

Dijital İçerik Kullanmanın Faydaları

 • Bilginin kısa süreli hafızadan kalıcı hafızaya geçmesini sağlar. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir.
 • Öğrencilerin ilgisini derse ve konuya çeker.
 • Öğrenmeyi güçlendirir ve motivasyonu arttırır.
 • Farklı formatlarda (metin, ses, video, interaktif uygulamalar vb.) sunulabilir. Bu çeşitlilik, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve tercihlere daha iyi uyum sağlayabilir.
 • Aynı konu veya kavramı farklı şekillerde sunarak öğrencilerin daha iyi anlamalarını ve öğrenmelerini sağlayabilir. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin aynı anda öğrenebileceği bir ortam yaratır.
 • Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar.
 • Öğrencilere ulaşılabilirlik ve esneklik sağlar. Öğrenciler herhangi bir zaman ve mekanda, bazen internet bağlantısı ile bazen de indirilmiş şekilde bu materyallere erişebilir. Bu öğrencilere öğrenmeyi kendi hızlarında ve uygun zamanlarda yapma esnekliği sağlar.
 • Eğitimcilerin işini kolaylaştırır. Derste zamanı verimli ve etkili kullanım kolaylığı sağlar.
 • Ders sonrası pekiştireç amaçlı etkili bir kaynaktır.
 • Dersi ve eğitimi zenginleştirir ve çeşitlendirir.
 • Öğretmenlerin ve öğrencilerin içerikleri kolayca paylaşmasına olanak tanır. Bu, işbirliği ve grup çalışmalarını destekler.
 • İnteraktif özellik taşıyan materyaller öğrencilere etkileşim ve aktif katılım fırsatları sunar. Öğrenciler interaktif simülasyonlar, sorular, quizler ve etkileşimli öğrenme araçları kullanarak ders materyaliyle etkileşimde bulunabilirler.
 • Özellikle uzaktan eğitim ve çevrimiçi öğrenme platformlarında dijital materyallerin kullanımı, öğrencilere etkili bir şekilde öğrenme fırsatı sunar.
İngilizce eğitiminde dijital içerik kullanımı

İnsanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem duyduklarının %50’sini, görüp duyup söylediklerinin %80’ini, görüp duyup söyleyip dokunduklarının %90’ını hatırlıyorlar. Bu bağlamda eğitimci elindeki dijital içeriği kendi yaratıcılığı sayesinde zenginleştirip çok yönlü kullanabilirse öğrencisi üzerinde o kadar etkili olabilecektir. Zenginleştirilmiş dersler en çok tercih edilen ve bu şekilde ders işleyen öğretmenler de en sevilenler olacaktır. Bu bilgi tecrübe ile sabittir.

İyi Dijital İçerik Hangi Unsurları Taşımalıdır?

 1. Öğretim materyali basit, sade ,anlaşılır olmalıdır.
 2. Dersin ve konunun amaçlarına uygun seçilmelidir.
 3. Dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli özet bilgilerle donatılmalıdır.
 4. Materyalde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vs.) sade ve konuya uygun olmalıdır.
 5. Kullanılacak ses dosyaları net, anlaşılabilir olmalıdır.
 6. Tüm bunlara ek olarak interaktif özellikte olması da çok büyük bir artı değerdir.
İngilizce eğitiminde dijital içerik kullanımı

Artık öğrencilerimizden satın alıp kullanmalarını istediğimiz kitap ve materyal listesine dijital içerik linklerini de ekleme zamanı geldi. Dijital içerik hazırlamak için zamanı olmayan veya hazırlamakta zorlanan İngilizce öğretmenleri, öğrenciler ve veliler, www.ingilizcemarketi.com‘dan uzman eğitimciler tarafından hazırlanan İngilizce derslerinde kullanmak için dijital öğrenme içerikleri uygun fiyata satın alabilirsiniz. Platformdan satın aldığınız içerikleri indirdikten sonra istenilen zaman ve mekanda kullanılabilirsiniz. PDF şeklindeki kelime kartları (flashcards) ve benzeri ürünleri isterseniz çıktı alarak da sınıfta ve evde kullanabilirsiniz.

Dilek Demirel’in Vitrinine Göz At

Related Articles

LGS Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

LGS ile ilgili birçok soru ve endişe de beraberinde gelmektedir. Öğrenciler ve veliler, sınava nasıl hazırlanacakları, sınavda nelerin sorulacağı gibi konular hakkında birçok soruya cevap aramaktadır. Bu yazıda, LGS ile ilgili en sık sorulan sorulara yanıt vermeye çalışacağız ve öğrencilerin sınavda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olmak için bazı ipuçları paylaşacağız.

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir